HISTORIE

Sklářská huť František

Sklářská huť František

Huť František postavená ve stylu a způsobem původních lesních hutí se zachovala v původní podobě, stejně jako sklářská osada Na Kácku, jejíž je součástí. Před pěti lety se nejzanedbanější část města Sázavy díky projektu města „Revitalizace brownfieldu bývalé sklářské osady Na Kácku“ podpořenému z ROP, dokončenému v říjnu 2009 a projektu „Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě“ proměnila v kultivované autentické místo dokumentující českou sklářskou tradici.

číst více

historie IOP

Hlavním cílem projektu je udržení a rozvíjení potenciálu tvůrčích schopností českých sklářských umělců a podpora tradiční oblasti uměleckořemeslné výroby, která je významnou součástí české kultury a využití českého sklářského a kulturního dědictví.

číst více

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio