Nadace Josefa Viewegha

V objektu Huti František se nachází Centrum sklářského umění, které je svým zaměřením jediné v České republice. Centrum vzniklo díky finanční podpoře IOP, oblast intervence 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví jako projekt s názvem: Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě. Příjemcem dotace je Nadace Josefa Viewegha sklářská Huť František, která je jediným zakladatelem provozovatele Centra – obecně prospěšné společnosti CESTY SKLA, o.p.s..

Hlavním cílem Centra je poskytování prostor a vybavení pro přípravu uměleckých děl sklářským výtvarníkům z celé ČR a také podpora studentů a začínajících umělců v oblasti sklářského umění a řemesla. K tomuto účelu bude Centrum organizovat rezidenční pobyty (pro studenty a absolventy), workshopy, konference, přednášky, odborné diskuze a symposia.

Dále je cílem Centra poskytovat inspiraci a zdroj znalostí o sklářských technikách a postupech laické i odborné veřejnosti formou expozice soudobého sklářského umění.

www.nadacejosefaviewegha.cz

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio