Individuální pobyt v Centru

  • poskytne Vám přístup ke sklářským technologiím dle Vašeho výběru;
  • umožní Vám konzultace s odborníky Centra;
  • je určen především umělcům, kteří nedisponují vlastním ateliérem a chtějí realizovat svůj umělecký záměr;
  • je určen pro podporu umělecké tvorby, nikoliv pro výrobu užitkového skla, propagačních předmětů a jiné výroby, jejíž výstupy nenesou znaky uměleckého díla;
  • vyžaduje schopnost samostatné práce.

Vzhledem k množství parametrů ovlivňující cenu (např. množství a typy technologií, které budete chtít využít), vytvoříme pro Vás individuální kalkulaci Vašeho rezidenčního pobytu. Nabídku s vámi rádi předem projednáme a nastavíme vše optimálně v souladu s vašimi požadavky. Pro individuální konzultaci pište Dagmar Petrovické na e-mail: petrovicka@cestyskla.cz

Základní konzultace s odborníky Centra je nedílnou součástí pobytu a je již obsažena v níže uvedených cenách.

Poplatky za individuální pobyt v Centru
– Uvedené ceny jsou včetně DPH –


1. SLOŽKA TECHNIKY A TECHNOLOGIE


SKLO TAVENÉ DO FORMY

Tato složka zahrnuje i materiál na formu pro vytvoření díla a použití všech nástrojů.

(pozn. ceny jsou orientační a odvíjejí se od skutečné váhy a síly skla)

Účastník nemusí být po dobu procesu tavení a chlazení skla v Centru přítomen, nebo se může věnovat jiné činnosti. 

Na proces tavení a chlazení skla dohlíží technolog Centra.

6 kg plastika

síla skla max. 5 cm

doba tavení 

140 h = 6 dní

12,5 kg plastika

síla skla max. 10 cm

doba tavení 

323 h = 13 dní

25 kg plastika

síla skla max. 15 cm

doba tavení

455 h = 19 dní 

50 kg plastika 

síla skla max. 15 cm

doba tavení

717 h = 30 dní

4 930 Kč 11 431 Kč 19 496 Kč 30 386 Kč


LEHÁNÍ SKLA A FUSING

Lehací pec

1 výpal = 1 den

1 820 Kč 


BROUŠENÍ SKLA / BRUSÍRNA

Brusičské technologie

včetně brusiv a leštiv

Brusičské technologie

včetně brusiv a leštiv

Brusičské technologie

včetně brusiv a leštiv

Brusičské technologie

včetně brusiv a leštiv

1 hodina 1 den = 8 hodin 1 týden = 5 dní / 40 hodin Práce zaměstnance Centra
242 Kč 1 936 Kč  9 680 Kč  dle dohody


FOUKÁNÍ SKLA NA HUTI

Tato složka zahrnuje chlazení skla, nezahrnuje cenu rubínů. Rezident musí být schopný pracovat samostatně či s vlastními asistenty, pokud je potřebuje. 

Naše jednopánvová pec obsahuje cca 200 kg křišťálového skla

Pánvová pec do 12 kg materiálu

Pánvová pec do 100 kg materiálu

Cena 1 kg zpracovaného skla,

při překročení limitu 12, respektive 100 kg

1 hodina 1 den = 8 hodin
1 815 Kč 14 520 Kč 121 Kč

 

Truml: 28×41cm

vstupní otvor Ø 17,5 cm

Truml: 45×83cm

vstupní otvor Ø 45 cm 

PB hořák
1 den = 8 hodin 1 den = 8 hodin 1 den = 8 hodin
847 Kč 1 646 Kč 363 Kč


RYTÍ SKLA / RYTEBNA

Rytecké technologie

včetně brusiv a leštiv

Rytecké technologie

včetně brusiv a leštiv

Rytecké technologie

včetně brusiv a leštiv

Rytecké technologie

včetně brusiv a leštiv

1 hodina 1 den = 8 hodin 1 týden = 5 dní / 40 hodin práce zaměstnance Centra
182 Kč 1 456 Kč  7 280 Kč  dle dohody


PÍSKOVÁNÍ SKLA

Pískovací box Pískovací box Pískovací box
1 hodina 1 den = 8 hodin 1 týden = 5 dní / 40 hodin
242 Kč 1 936 Kč 9 680 Kč 


2. ZÁKLADNÍ SLOŽKA

Příklad aktivit: přípravné práce před tavením (nakládání, retušování, čištění či výroba forem a modelů) nebo před opracováním skla (navrhování či předkreslení skla) a další přípravné fáze, kdy nedochází k přímému využívání jednotlivých obráběcích strojů.
1 den = 8 hodin

1 až 3 týdny

1 týden = 5 dní / 40 hodin

1 měsíc a déle

1 měsíc = 20 dní

1 rok a déle

1 rok = 240 dní

490 Kč


2 205 Kč / 1 týden

(10% sleva)

7 840 Kč / 1 měsíc

(20% sleva)

88 200 Kč / 1 rok

(25% sleva) 


3. OSTATNÍ

 

ATELIÉR

1 hodina

1 den / 8 hodin

1 týden / 40 hodin

1 měsíc / 20 dní

121 

968 

4 365 Kč

(10% sleva)

15 488 

(20% sleva)


FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY

Produktová fotografie skla

 

 

 

1 ks digitální foto

 

 

 

500 

 

 

 

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio