Individuální pobyt v Centru

  • poskytne Vám přístup ke sklářským technologiím dle Vašeho výběru;
  • umožní Vám konzultace s odborníky Centra;
  • je určen především umělcům, kteří nedisponují vlastním ateliérem a chtějí realizovat svůj umělecký záměr;
  • je určen pro podporu umělecké tvorby, nikoliv pro výrobu užitkového skla, propagačních předmětů a jiné výroby, jejíž výstupy nenesou znaky uměleckého díla;
  • vyžaduje schopnost samostatné práce.

Vzhledem k množství parametrů ovlivňující cenu (např. množství a typy technologií, které budete chtít využít), vytvoříme pro Vás individuální kalkulaci Vašeho rezidenčního pobytu. Nabídku s vámi rádi předem projednáme a nastavíme vše optimálně v souladu s vašimi požadavky. Pro individuální konzultaci pište Dagmar Petrovické na e-mail: petrovicka@cestyskla.cz

 

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio