STAŇ SE PATRONEM ČI SPONZOREM CENTRA

 

Společně tvoříme komunitu lidí, kterým není lhostejný osud sklářského umění.

I vy se můžete stát jejím aktivním článkem!


1)   HLAVNÍ SPONZOR 

příspěvek 1 000 000 Kč

2)    VÝZNAMNÝ SPONZOR

příspěvek 500 000 Kč

3)      SPONZOR

příspěvek 100 000 Kč

4)       MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupráce na mediální propagaci akce. Uveřejňování článků Centra za zvýhodněných podmínek. 


HLAVNÍ SPONZOR CENTRA

Hlavním sponzorem Centra se stává sponzor nebo mecenáš, jehož příspěvek nám umožní skutečně dlouhodobou podporu sklářského umění. Takový příspěvek nám umožní zprostředkovat rezidenční pobyty pro začínající umělce za ceny přijatelné i pro méně majetné a přesto talentované jedince. Mohou z nich vyrůst noví Picassové a třeba i Vy budete mít jejich díla doma.


SPONZOR CENTRA 

sponzorem Centra se stane ten, kdo očekává jako protislužbu své zviditelnění v požadovaném kontextu. Nemusí jít přitom pouze o prezentaci jeho loga či jména, ale i o jiné metody marketingu, jakými jsou např. poděkování před akcí, product placement, zvýšení prestiže odebráním exklusivních služeb a výrobků.


Cílová skupina osob, které můžete s naší pomocí účinně a aktivně oslovit je skutečně široká. 

Služby našeho Centra jsou zaměřeny především na:


 – STUDENTY A ZAČÍNAJÍCÍ UMĚLCE (absolventy škol)

– ETABLOVANÉ UMĚLCE, TECHNOLOGY A ŘEMESLNÍKY

– MAJITELE SKLÁŘSKÝCH ATELIÉRŮ

– VÝZNAMNÉ SKLÁŘSKÉ ODBORNÍKY A PODNIKATELE

– ŽÁKY. STUDENTY A MLADÉ LIDI

– RODINY S DĚTMI

– SENIORY


Kritéria spolupráce 1 2 3 4
1 Představení sponzora ve vyhrazené sekci www stránek Centra. x x x x
2 Logo na úvodní prezentaci při konferencích a jiných obdobných akcích. x x x x
3 Volné vstupenky do expozice Centra. 140 70 30 10
4 Logo v patřičné velikosti a pozici na stěně umístěné v recepci Centra. x x x x
5 Upomínkové předměty vyrobené v Centru v hodnotě cca (v tis. Kč). 100 50 20
6 Čestné vstupenky na kulturně–společenské akce pořádané Centrem (počet ks/akce). 10 5 2
7 Prezentace sklářských technik (čestné pozvání na rezidenční pobyt) pro hosty sponzora, včetně možnosti si vybranou techniku vyzkoušet a odnést si výrobek s sebou (počet osob/rok). 10 5
8 Aktivní odkazové logo uvedené v zápatí v pozvánkách, letácích atp. vydaných v daném roce Centrem. x
9 Logo na reklamní stěně umístěné vždy při konání konference a jiné obdobné akce. x x
10 Umístění pozvánek na akce či zmínka o speciálních nabídkách sponzora na sociálních sítích Centra. x x
11 Bezplatné užití společenských prostor Centra v předem dohodnutém termínu (počet dní/rok). 2 1
12 Umístění vlastních produktů poskytnutých sponzorem v návštěvnickém Centru či ve venkovních prostorách Centra. x
13 Logo, plné jméno. obchodní název či značka vždy znázorněno po boku loga CESTY SKLA (pohledově dominantnější a mimo seznam ostatních sponzorů a mecenášů). x
14 Možnost čestného vystoupení na výroční či jiné konferenci pořádané Centrem. x
15 Aktivní prezentace pozvánek na akce či zmínka o speciálních nabídkách sponzora na www stránkách Centra a na sociálních sítích Centra. x
16 Možnost distribuce reklamní přílohy k programu výroční či jiné konference pořádané Centrem.  x
17 V textech tiskových zpráv vždy uvedeno „CESTY SKLA pod patronací…pořádají / pořádaly…“ x

 

Co dále Vám přinese spolupráce s CESTY SKLA, o.p.s.?

/// Sponzorským příspěvkem na podporu tradičního sklářského umění ujistíte své partnery o chuti pomáhat českému tradičnímu odvětví. Podpoříte tak Goodwill firmy.

/// Sponzoring je daňově plně účinná forma reklamy.

/// Veškeré výdaje si můžete odečíst z daní.

/// Můžete umístit své výrobky do areálu Centra a oslovit tak přímo na místě svou cílovou klientelu. 

/// Můžete se zviditelnit na výroční konferenci.

Spolupráci s Vámi osobně projednáme a bude-li to možné , uzpůsobíme ji Vašim představám.

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio