město Sázava

Sázava  s cca 4000 obyvateli je známá díky Sázavskému klášteru a zámku, dávné sklářské tradici a nádherné přírodě. Ze Sázavy je možné podnikat výlety do širokého okolí, cesty je možné absolvovat vlakem Posázavský pacifik (v létě bývá tažený parní lokomotivou), autobusem, na kole nebo na lodi a pokud je mrazivá zima, tak některé na běžkách a dokonce i na bruslích po řece Sázavě. 

www.mestosazava.cz

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio