Klášter Sázava

Návštěvník či poutník navštíví místa, kam po staletí přicházeli jeho předkové pro uzdravení a duchovní posilu a kde na úsvitu českých dějin vyrostlo významné duchovní středisko a centrum slovanské vzdělanosti a písemnictví. Prohlídka je současně procházkou českými dějinami, architekturou a uměním našich předchůdců od 11. století až po současnost. 

www.klaster-sazava.cz

 

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio