SKLENĚNÁ ALCHYMIE

 

Program Skleněná alchymie vychází z principů neformálního vzdělávání a zážitkového učení.

Žáci se seznámí s různými technikami tvarování a zdobení skla.

Tvůrčím způsobem se žáci učí interpretovat umělecká díla, vytvářet si a obhajovat vlastní názor v rámci skupiny, kriticky uvažovat a respektovat názory ostatních.


Obsahová náplň výukového programu:

-          žáci si prohlédnou expozice pod vedením odborného průvodce

-          uslyší o historických souvislostech a postavení českých sklářů ve světě

-          pokusí se vytvořit vlastní interpretaci k vybranému sklářskému dílu

-         seznámí se s technologií výroby skla

-          vyzkouší si práci v týmu

-          vyzkouší si roli návrháře

 

workshop pískování skla

pro každého žáka budou připraveny 2–3 motivy, z nichž si vybere jeden, pískovaný motiv bude proveden samostatně na skleničku s asistencí pracovníka Huti  – každý žák si odnese vlastnoručně vypískovanou skleničku. 

 

Informační minimum pro pedagogy

České autorské sklo a jeho pozice ve světě

Období secese přineslo do českého sklářství čerstvý vítr v podobě prvních návrhářů z pražské a vídeňské Akademie – Koloman Moser, Josef Hoffman, Otto Prutscher, Jan Kotěra, Alois Metelák, později Ladislav Sutnar. Tito návrháři často působili jako vedoucí ateliérů a škol a u svých žáků rozvíjeli cit pro soulad tvaru s dekorem a proporcemi i znalosti vlastností materiálů.

Výtvarníci úzce spolupracovali se skláři, kteří jim umožnili realizovat jejich záměry.  Navzájem tak docházelo k ovlivňování estetických i technologických kvalit.

Období po druhé světové válce přineslo znárodňování skláren. Zároveň se objevila nová generace výtvarníků ovlivněná prvorepublikovými umělci. Vznikla síť státem zřizovaných škol, podniků a organizací, mimo jiné Crystalex Nový Bor, Skloexport, Artcentrum, UBOK. Průmyslové zboží začalo technologicky i kvalitativně zaostávat za produkcí italskou či skandinávskou. Mnohem typičtější a za hranicemi státu vyhledávanější se stalo české autorské sklo, zejména skleněná plastika a autorský design.

 V 50. letech 20. století v České republice vznikal fenomén moderního autorského skla (autoři Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová nebo René Roubíček).

Stanislav Libenský se zapsal do historie českého skla nesmazatelným rukopisem nejen jako umělec, ale také jako pedagog a vedoucí sklářského ateliéru na pražské VŠUP. Výuka pod jeho vedením byla v mnohém specifická. Žáci prošli nejprve střední odbornou školou, na jejíž koncepci se Libenský zpočátku podílel, znali řemeslo a základní výrobní postupy, učili se modelování, technickému kreslení, kresbě i malbě. Tato všestrannost a odborná znalost jim umožnila nalézt společnou řeč se skláři – realizátory.

Stanislav Libenský s manželkou Jaroslavou Brychtovou drží mnohá prvenství v technologii výroby vitráží a velkorozměrných tavených plastik. Jejich díla a díla Libenského žáků patří mezi světovou špičku v umělecké sklářské tvorbě.

I dnes u nás úspěšně působí desítky sklářských výtvarníků různých generací, což je světový unikát.

Obdivuhodná je i šíře sklářských technik, teplých i studených, které dokážou čeští výtvarníci ve spolupráci se zručnými skláři využít. Výtvarníci předvádějí pestrost aktuálních přístupů ke sklu jako prostředek uměleckého sebevyjádření, od tradičního sochařského přístupu po postmoderní vnímání světa.

 

Pro další informace a objednávky nás kontaktujte na adrese: recepce@cestyskla.cz či na tel.: +420 327 321 809 

Fotogalerie stránky

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio