O životě starých sklářů a zaniklých hutích

Večer
s Jaroslavem Duškem
a Milanem Štědrou
O ŽIVOTĚ STARÝCH SKLÁŘŮ A ZANIKLÝCH HUTÍCH
Povídání nad knihou Milana Štědry Zaniklé sklářství na Podblanicku
6. července 2022 | 19:00
Huť František v Sázavě
Na Kácku 218, 285 06 Sázava

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio