SpaceCraft: Klára Horáčková, Jaroslav Chramosta

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy taveného skla Kláry Horáčkové a obrazových objektů Jaroslava Chramosty, které se uskuteční v pátek 20. září 2019 od 18 hodin v Galerii Huti František. Úvodní slovo pronese designer Marcel Mochal.
Výstava potrvá do 10/11 2019


Klára Horáčková (*1980) je vizuální umělkyně a designérka. V rámci umělecké praxe se často vyjadřuje skrze sklo v jeho nejrozličnějších formách a za použití různých technik zpracování, neomezuje se ale pouze na tento materiál. Její práce je různorodá. Pohybuje se v širokém rozpětí: od menších sochařských objektů, přes design až po velké konceptuální mobilní instalace. Má za sebou i projekty s využitím nových médií. V Huti František představí své tavené objekty ze série Evolution, balancující na hranici mezi designem a volným uměním.

Jaroslav Chramosta (*1978) je sochař a interiérový designér. V jeho objektech se prolíná smysl pro preciznost, detail, řád a symetrii transformovaný do organických linií nebo pravidelných rastrů s potřebou propojit zdánlivě fádní materiál s tématy, jež autora fascinují. Vedle volného umění se podílel na přípravě řady realizací do architektonických interiérů. V Huti František představí sérii světelných betonových objektů – Membrán, poukazující na umělcovu fascinaci existencí prostupných dimenzí a časoprostorů.

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio