Intervence #22: Elementy

Intervence #22: Elementy
4.7. – 20.9. 2020
 
Zahájení: sobota 4.7. v 15 hodin
Vystavující umělkyně a umělci: Nikola Brabcová, Michal Kindernay, Alena Kotzmannová, Tomáš Roubal
Kurátorka: Veronika Čechová
Produkce: Jakub Lerch
 
Na výstavní intervenci s názvem Elementy je prezentována umělecká tvorba dvou současných umělkyň a dvou umělců. Jejich díla, vybraná a instalovaná s ohledem na specifický prostor bývalé hutní haly sklářské hutě František, představují reprezentativní výběr současného českého video artu a v případě Tomáše Roubala také experiementálního materiálového přístupu k sochařství.
 
Vizuální úvaha Nikoly Brabcové Leknínový čaj srozumitelně a zároveň obsáhle formuluje celostní povahu vztahů různých entit čerpajících svou výživu, sílu i materiálové zdroje z půdy. Video je poetickou analýzou růstu rostlin, které jsou příkladem esenciálního významu půdy pro veškerý organický i anorganický život. Zemina, ve které jsou ukotvené, představuje základní bod ze kterého všechny rostliny rozvíjí symetricky svá “těla” – směrem dolů k zemskému jádru a také směrem vzhůru k nebi a vesmíru. Příklad rostlin tak výmluvně ilustruje nutnost pečovat o prostředí, ve kterém žijeme.
 
Video Aleny Kotzmannové s názvem MY Cup Of Sea (Můj šálek mořekombinuje fotografie z okolí řeky Sázavy z nedávné doby s momenty z plavby po této řece zachycenými na skleněných diapozitivech datovaných cca 1907, pocházejících z archivu autorčina pradědečka, hudebníka sloužícího na lodích rakousko-uherského válečného námořnictva.
 
Heavy Heaven (Ztěžklé nebe) autora Michala Kindernaye se zabývá poselstvím o konci světa. Video ukazuje každodenní pohled na oblohu protkanou stopami splodin které na ní zanechávají letadla. Navzdory tomu, že už je jasné, že je nutné celosvětově snížit uhlíkovou stopu jak v průmyslu, tak v celé společnosti, letiště bez jakékoli kritiky neustále rostou, staví se další terminály a přistávací dráhy a dokonce celá nová letiště. Autor videem upozorňuje na fakt, že letecká doprava znečišťuje nejen vzduch a vodu, způsobuje emise olova a ozáření, ale je také zdrojem hlukové znečištění, které má vliv na všechny žijící organismy na planetě.

Monumentální socha Tomáše Roubala instalovaná v bezprostřední blízkosti sklářské pece představuje příklad současného experimentálního přístupu k sochařství v jeho nejprogresivnější podobě. Struktura vytvořená roztavenou ocelí rukodělným procesem simulujícím princip 3D tisku – postupným tavením a nanášením jednotlivých vrstev syrového materiálu – je doplněná o instalaci z ochranné svařovací záclony evokující umělecký ateliér/dílnu, ve které byla vytvořena.

Společným jmenovatelem vystavených prací je vazba na některý ze základních přírodních elementů, případně materiálů, která rezonuje s atmosférou hutě, jejímž původním účelem byla výroba a zpracování skla. Pro vznik tohoto mnohoúčelového materiálu je zapotřebí přítomnost ohně, vzduchu, vody a písku získaného ze země, což jsou zároveň motivy přítomné ve vystavených dílech.
 
Umělecká díla v rámci výstavy Elementy jsou v Huti František prezentována z iniciativy  Společnosti Jindřicha Chalupeckého v rámci série tzv. intervencí, kdy jsou do kontextu veřejně přístupných budov umísťována díla současných umělců. Více informací se můžete dozvědět na webu  www.sjch.cz.
 
Výstavní program Společnosti jindřicha Chalupeckého se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy.

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio