Hlavní ingredience / výstava

10. 12. 2016 – 28. 1. 2017 

Výstava Hlavní ingredience chce připomenout vánoční svátky plné jídla ztvárněných v celé různorodé šíři skleněných potravin a dobrot. Ono vánoční období je spojené s řadou hostin téměř až tradičních rituálů, kdy se společná rodinná večeře včetně speciálního jídla a jeho vlastním zobrazením na stole stává důležitou součástí oslav, ať již se jedná o Štědrý den, Boží hod či svátek sv. Štěpána, ale také Nový rok. Sváteční pokrmy a nápoje se často liší podle původu, víry a i u nás často nahrazujeme tradiční jídla, současnějšími.

Zastoupena jsou všechna hlavní jídla dne, od snídaně k večeři i řada zákusků a nápojů. Nemůžeme zde ale říci, že všechna zastoupená díla zobrazují tu hlavní ingredienci v celé své kráse a chuti, někteří autoři se i citlivě zamýšlejí nad pomíjivostí jídla, či nad zřeknutí se nadbytečného.

vystavující: Marcel Mochal, Alena Matějka, Pavlína Čambalová, Marie Cvrčková, Tereza Hanušová-Sobotková, Olaf Schonberr, Magdalena Pejga, William J. Crellin

Partneři výstavy: Městské muzeum a SUPŠS v Železném Brodě

Fotogalerie stránky

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio