GLASS LAB SESSION´15

28. 11. 2015 – 10. 3. 2016

út – so: 10:00 – 16:00

GLASS LAB EXHIBITION je výstava prací účastníků akce GLASS LAB SESSION ´15.

GLS se orientuje na výzkum a vývoj nových technik zpracování skla formou experimentu a hry s materiálem. Snaží se rozšířit hranice dosavadního zpracování industriálního skla a přenést je do umělecké tvorby v novém smyslu a nazírání. Rozšiřuje tak začínajícím výtvarníkům další možnosti sebeprezentace a využití dílenských kapacit Centra sklářského umění v Sázavě a jejich následnou implementaci mezi odbornou veřejnost.

Účastníci GLS ´15 a vystavující:

Jakub Petr /CZ

Claudia Vitari /I,D

Vicky Higginson /UK

Irena Czepcová /CZ

Jesse Gunther /IRL, D

Maria Koshenkova /RUS, DK

Nicoleta Auersperg /A

Pavel Kopřiva /CZ

Verena Schatz /A, D

Donna Mia /CZ student UMPRUM

Vendulka Prchalová /CZ student UMPRUM

Kristina Ligačová /SK student VŠVU

Patricia Šichmanová /SK student VŠVU

Fotogalerie stránky

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio