FRAGILE XY / FUD UJEP

Výstava závěrečných prací ateliéru Sklo Fakulty umění a designu 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Výstava: 9. 7. – 3. 9. 2017  
Vernisáž: 8. 7. 2017 v 10:00

Do Centra sklářského umění vstupuje ateliér Skla se samostatným výstavním projektem vůbec poprvé. „Fragile XY“ se zaměřuje na nejnovější tvorbu studentů a pedagogů ateliéru, jehož identitu vymezuje Ilja Bílek již více než dvacet let. Jednoduché, nejčastěji geometrické formy bez nápadných barevných akcentů nacházíme ve volné tvorbě i v užitých objektech. Vedle nich se čím dál častěji objevují projekty založené na experimentálním přístupu – při procesu tvorby i v materiálovém řešení – případně projekty, které sklo zcela opouštějí a obracejí se k jiným médiím, například performance či videu. Pro většinu účastníků je výstava symbolickým rozloučením se s prostředím Fakulty umění a designu. Po čtyřech (Kinský, Opl) a šesti letech (Dermeková, Vačkářová) se z nejistých studentů staly sebevědomé osobnosti s jasným názorem. Pod vedením Ilji Bílka si každý z nich našel osobitý způsob uměleckého vyjádření, nejen při práci se sklem. Přestože se ústecký ateliér Skla profiluje jako výtvarně orientovaný obor, prezentovaní autoři si tento materiál zvolili za hlavní prostředek k vyjádření myšlenek a zachycení emocí. Vizuálně jednoduchá instalace Martina Opla zachycuje ten nejběžnější světelný jev, který je za normálních okolností lidskému oku utajený. Pro diváka připravuje situaci, jejímž prostřednictvím toto tajemství částečně zpřístupňuje. Daniel Kinský pracuje s tabulovým sklem a tématem stability a lability. Tvar objektu je přímo závislý na prostoru, v němž je vystavený. Nejen, že pozorovateli pokládá otázku o křehkosti materiálu, zároveň ho fakticky dostává do pozice nejistoty a ověřování, zda konstrukce vydrží, nebo se pod vlastní vahou roztříští. Dílo Soni Dermekové se skládá z několika skleněných obrazů a variabilních objektů, v nichž usiluje o nalezení ideálního kompozičního řešení. Důležitou součástí obrazů je vztah k okolnímu prostředí měnící jejich obsah. Šárka Vačkářová, jako jediná z absolventů, vystavuje soubor užitých předmětů – šperky ze simaxových trubek a provazů a hutní nádoby z hutně zpracovaného skla. Neobvyklé spojení vzniklo z dlouhodobého zájmu autorky o japonskou kulturu. Zvolila druh zelené řasy, pro který vytvořila kultivované interaktivní objekty. Vedle výběru  absolventské tvorby výstava prezentuje dílo Ilji Bílka a dvě klauzurní práce Nikoly Čermákové a Marcely Šilhánové, jež vznikly pro soutěž Master of Crystal společnosti Preciosa.

Vystavující: Ilja Bílek, Luba Bakičová, Nikola Čermáková, Soňa Dermeková, Daniel Kinský, Martin Opl, Marcela Šilhánová, Šárka Vačkářová
Kurátor: Dana Zikmundová
Grafika: Martin Hofmann

 

Fotogalerie stránky

Dokumenty ke stažení

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio