AUTOR NEURČEN

Zahájení výstavy: 6. 2. 2015 od 16:00 hodin v Galerii Huti František

Výstava potrvá od 7. 2. do 15. 3. 2015

Jak již název výstavy napovídá, jedná se o sklářské výtvarníky, které nebylo možné v rámci IGS sbírky identifikovat. Nevíme co se stalo, během desítek let se jednotlivá díla přemisťovala z místa na místo. Pravděpodobně lidský faktor zavinil při přesunu ztrátu popisek k daným dílům. Skleněná díla signuje pouze zlomek autorů, a proto každý výtvarník má svůj čitelný a výrazný výtvarný rukopis. Díky tomu se v zásadě odlišuje od těch ostatních. Tato výstava představuje díla, která by navždy zůstala uzavřena v krabicích. Díla zde neprezentují ono autorovo vyhlášené jméno, ale sebe samy. Exemplářů s popiskou autor neurčen najdeme celou řadu, výběr děl se zaměřuje na stylizované skleněné Hlavy. Vystavené objekty s označením Hlava v tomto kontextu můžeme chápat i jako vnitřní portréty jejich tvůrců.

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio