POSKYTNUTÍ PROSTOR HUTI FRANTIŠEK

Jedná se konkrétně o poskytnutí hlavního sálu a přilehlých prostor v přízemí se zázemím (šatna, přípravná místnost, WC, recepce). Kapacita hlavního sálu pro účely konference je do 200 osob.
Po dobu konání akce se předpokládá, že bude Huť František uzavřena pro veřejnost. Předpokládanou dobu pronájmu je nezbytné individuálně dohodnout. Po celou dobu konání akce je přítomna recepční Centra na recepci.

Z technického vybavení je k dispozici
 v prostoru hlavního sálu a recepce je WIFI připojení
 možnost parkování v areálu – parkoviště s kapacitou cca 50 aut 
 100 ks konferenčních židlí (v případě zájmu zajištění celkem 200 ks)
 audiotechnika včetně 2 ks mikrofonu

REZERVACE poskytnutí prostor včetně konzultace na tel: +420 327 321 809 nebo mailem na: info@cestyskla.cz

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio