O design managementu s Milanem Kabátem

15. 10. 2014 09:00

Typ akce: workshop

Adresa akce: Centrum sklářského umění, Huť František
Na Kácku 218
28506, Sázava

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio