ŠKOLA JIŘÍHO HARCUBY

Ve dnech 21. 9. – 24. 9. 2014 proběhl v Centru sklářského umění, Huť František v Sázavě první ročník Školy Jiřího Harcuby. Škola volně navázala na tradici Školy Dominika Bímana, kterou založil a léta úspěšně vedl vynikající rytec skla a medailér Jiří Harcuba. Své studenty zde provázela výtvarnice a rytečka skla Pavlína Čambalová, jedna z nejbližších žaček a spolupracovnic Jiřího Harcuby.

Celá akce navázala na mezinárodní rytecké sympozium v Kamenickém Šenově, konané ve dnech 15. 9. – 20. 9. 2014, kde se sešlo 22 rytců z celého světa, aby zde společně pracovali. Do sklářského Centra v Sázavě se účastníci sympozia a další hosté přemístili v neděli, aby se seznámili s expozicí skla, jež představuje výsledky mezinárodních sklářských sympozií (IGS) konaných v Novém Boru od zahájení prvního ročníku v roce 1983 až do roku 2002. Expozici a dílny, kde v následujících dnech někteří z nich pracovali, si prošli s Milanem Hlavešem, kurátorem UMPRUM v Praze a Františkem Janákem, uměleckým manažerem Centra.

Po přednášce Milana Hlaveše, na které účastníky seznámil s životem, dílem i odkazem Jiřího Harcuby, navázala vernisáž výstavy Jiřího Harcuby za přítomnosti paní Zdeny Harcubové, jeho celoživotní veliké opory. Součástí výstavy se stal i rytý portrét Pavlíny Čambalové, v kterém velmi citlivě Jiřího Harcubu zpodobnila. Na slavnostní zahájení se sešla celá řada osobností, mimo jiné i ředitelka Corningského studia paní Amy Schwartz a archivář firmy Lobmeyr z Vídně pan Peter Rath, který celou akci finančně podpořil a osobně se celé školy Jiřího Harcuby zúčastnil.

Fotogalerie stránky

Dokumenty ke stažení

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio