SKLÁŘOVNA – Rozhovor s ryteckým kolečkem

V týdnu od 9. do 13. června proběhl v Centru sklářského umění, huť František Sázava historicky první kurz v rytí skla „Rozhovor s ryteckým kolečkem“. Kurz vedla DiS. Pavlína Čambalová, vynikající rytečka pracující v současné době ve firmě Lobmeyr ve Vídni. Kurzu se zúčastnili 3 finští učitelé ze školy řemesel a designu v Ikaalinen a japonská výtvarnice žijící v současnosti v Bavorsku.

Účastníci kurzu se seznámili se základy práce na kuličských strojích s použitím diamantových nástrojů a s prací na ryteckých strojích, kde využili možnosti pracovat s přejímaným sklem. Někteří z nich si vyzkoušeli také tvarování bločku skla. Součástí kurzu byl také tisk ze skleněné desky a tvorba rytých diapozitivů. V programu kurzu nechyběla exkurze do závodu Kavalier Glass v Sázavě a večerní figurální kreslení podle živého modelu. Na konci získali účastníci diplom o absolvování kurzu.

– František Janák

Fotogalerie stránky

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio