Muzejní noc 2016

10. 6. 2016

19:00 / 21:00 / 23:00 komentovaná prohlídka

18:00 – 24:00 korálkování (dílnička s korálky)

Jednotné vstupné 60 Kč


V rámci Festivalu muzejních nocí 2016 jsme si pro Vás připravili komentované prohlídky expozice IGS, výstavy Ex-IGS a sklářské huti František.

+ promítání filmů z minulých ročníků Mezinárodních sklářských sympozií v Novém Boru (IGS) v rámci doprovodného programu výstavy EX-IGS.

Více o výstavě EX-IGS zde.


Festival muzejních nocí 2016 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s., s podporou Ministerstva kultury ČR.

Další festivalové akce naleznete na www.muzejninoc.cz

Dokumenty ke stažení

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio