Fotografování skla s Miroslavem Vojtěchovským

9.7 a 6.8.2014

Kurz: Fotografování skla

Typ kurzu: jednodenní kurz pro veřejnost

Lektor: Prof.Mgr. Miroslav Vojtěchovský

Úroveň: začátečníci a pokročilí

Popis kurzu:

Jednodenní kurz fotografování skla seznámí zájemce se základy a zásadami, jak nainstalovat, nasvítit a vyfotografovat skleněný artefakt. Fotografování skla patří mezi těžké discipliny. Jen několik profesionálních fotografů z mnoha lze považovat za opravdové profesionály v oboru. Byl to například v minulosti Jindřich Brok a dnes jsou to Ivo Gill, Gabriel Urbánek a Miroslav Vojtěchovský. V kurzu profesora Vojtěchovského máte jedinečnou příležitost nahlédnout do tajů fotografování nejenom skleněných objektů, které svým specifickým chováním vůči světlu přitahují odjakživa fotografy i filmaře. Kurz je otevřený všem zájemcům, kapacita kurzu je 8 studentů.

BONUS pro Vás! Návštěva expozice sklářského umění zcela zdarma! Načerpejte inspiraci v autentickém prostředí historické huti!

Profil lektora:

Miroslav Vojtěchovský (*1947) vyučený fotograf, absolvent Střední průmyslové škole grafické v Praze, působil v reklamní agentuře Merkur a poté vystudoval obor fotografie na FAMU. Od roku 2007 je držitelem titulu QEP (Qualified European Photographer) vydávaného Evropskou asociací profesionálních fotografů. Od konce šedesátých let pracoval jako nezávislý výtvarník, převážně specializovaný na dokumentaci uměleckého studiového skla a propagaci produkce českého a slovenského sklářského průmyslu. Souběžně s výtvarnou prací externě (od r. 1978) vyučoval na katedře fotografie FAMU a v roce 1990 byl zvolen vedoucím této katedry, kterou vedl nepřetržitě do roku 1999, kdy odešel na čtyři roky k působení na American University ve Washingtonu, DC. V období let 1993–1996 působil jako prorektor AMU v Praze, pověřený záležitostmi studijního a vědeckého rozvoje. Habilitoval se v roce 1993 na základě studie Metodologie vysokoškolské umělecké výuky a v roce 1997 byl jmenován historicky prvním profesorem pro obor Umělecká fotografie v českém vysokoškolském systému. Vedle působení v aA&RF na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem je garantem výuky oboru fotografie na Soukromé vyšší odborné a umělecké škole “Orange Factory” v Praze, přednáší Sémiotiku vizuálních komunikací a problematiku Vizuální gramotnosti na Metropolitní univerzitě v Praze a vyučuje zahraniční studenty v rámci North Carolina State University a na pražské pobočce American University, Washington, DC. Pořádá celou řadu workshopů a přednášek zaměřených jak na oblast ateliérové tvorby, tak alternativních a historických technik. V roce 2007 byl Asociací profesionálních fotografů ČR jmenován Osobností fotografie za dlouholetý přínos oboru.

Program kurzu:

9.00 Začátek kurzu, seznámení se s pracovištěm a s programem kurzu.

9.30 – 12.00 Probíhá kurz.

12.00–13.00 Přestávka na oběd.

13.00–16.30 Probíhá kurz.

16.30–17.00 Otázky na lektora, vyhodnocení a ukončení kurzu.

Cena kurzu: 1.500,– Kč,

Přihlásit se na kurz

Fotogalerie stránky

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio