Dětský den

6. 6. 2015

10:00 – 18:00

pro děti do 15 let vstup do expozice zdarma

Korálkování, soutěže, skleněné kuličky, omalovánky, Skřítek Kerblík a hledání ztraceného pokladu!

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio