Ach ta láska! – přednáška

O rytí skla s Jaroslavou Votrubovou

17. 4. od 17:00 hodin 

Jaroslava Votrubová začala svou profesionální kariéru v Sázavě ve Sklárnách Kavalier – jako výtvarnice výrobků. Brzy se začala věnovat i volné tvorbě a v roce 1988 odešla „na volnou nohu“. Spolu s manželem vytvářeli závěsné skleněné plastiky – balony, vzducholodě a ponorky. Také se věnovala grafice, odtud pak vedla cesta ke skleněným rytinám. Nejprve na čirém skle, později vyměnila ledovou krásu za barvy. Náměty se překlenuly více k imaginativní až snové tvorbě a fungovaly i jako arteterapie.

Autorka hledá malé pravidelnosti, opakující se zákonitosti v lidském chování. Vypíchnout podstatné a zdůraznit typické. Snaží se stylizovat a výtvarně zachytit procesy, které námi hýbou. Umění zde můžeme chápat i jako nástroj k poznávání světa. Možností je mnoho. Celá řada z nich v nějakém směru souvisí s láskou, jiné zase s tvořivostí. Čeká nás přednáška o rytí skla a o ilustrování zákonitostí člověčiny. Na závěr v krátkosti nahlédneme do nedávno dopsané autorčiny knihy „Tvůrčí proces jako živý program v nás“.

Fotogalerie stránky

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio