Tajemství perutí

Jednotlivé obrazy zobrazují spojení elegance a ladnosti žen s lehkostí ptactva. Tato kolekce představuje sílu, krásu, ženskost a statečnost žen. Opakující se téma je použití peří a křídel, které má poukázat na sílu, moc, statečnost a udatnost spíše než na křehkost a slabost vyobrazených žen.
Tajemnost a smyslnost obrazů podtrhuje hra s tlumenými tóny a měkkým osvětlením, tvář u jednotlivých modelů zůstává zahalena nebo skryta. Navzdory tomuto závoji, jsou jednotlivé emoce jasně zřetelné v každém díle. Kde některé jsou enigmatické a bezstarostné, jiné sdělují více surrealistickou svůdnou tvář ženství. Zatímco některé jsou odvážné a troufalé, jiné poukazují na nevinnost a cudnost.
Bílá barva symbolizuje čistotu a touhu po dokonalosti bez jakýkoliv kompromisů.
Inspirace pro vytvoření obrazů vychází z archetypického vztahu mezi ženou a přírodou, které lze najít v tradičních lidových pohádkách, mytologiích a folklórech.

Ing. Kristýna Machová (*6.5.1986)
Pochází ze severozápadních Čech, konkrétně Klášterce nad Ohří, nyní žije v Sázavě. Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou obor Anorganické nekovové materiály – technologie skla a keramiky. Vypracovává bakalářskou práci na téma „Hodnocení povrchových úprav mayské keramiky“. Tímto tématem se vrací zpět ke kresbě a malbě, kdy vytváří skicy jednotlivých plastik podle originálu, které jsou ve vlastnictví Náprstkova muzea. V navazujícím magisterském studiu se zaměřuje na keramiku a působí jako lektor keramiky pro dospělé a děti předškolního věku.
V současné době působí ve sklárnách Kavalierglass v Sázavě, hlavním specifikem její práce je technologie barev. Dále se věnuje arteterapii. Malba je pro ni únikem od reality do okouzlujícího světa, který je zahalen tajemstvím a kde neexistují hranice. Některá díla jsou stavěna na jejích vlastních příbězích. Ve volných chvílích se zabývá mísením dvou druhů umění – a to sklářského a malířského, dále pak arteterapii.

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio