Průhledy krajin

V huti František Miroslava Ptáčková představí zcela nové objekty z let 2019–2020 ze skla a sklovlákna i ty vzniklé jejich vzájemným propojením. Tyto materiály jí umožňují vytvořit z plochy skla světlem protkanou síť proměňující se v prvky krajin, jak ostatně dává tušit název výstavy. Prostřednictvím sklovlákna autorka vytváří řidší i hustější tkáně, ovlivňuje intenzitu prostupujícího světla, vytváří křížení čar a jejich směrů, spleť vláken v případě potřeby i různě deformuje. Při bližším zkoumání zde objevíme rovněž detailní práci s dalšími technikami jako je leptání skla, broušení nebo vytváření struktur sítí vrstvením barev.

Miroslava Ptáčková (*1990, roz. Kupčíková) je českou vizuální umělkyní, sklářkou, sochařkou. Její dosavadní autorská tvorba je známá především kombinací skla a průmyslových materiálů (pryžové duše, pryskyřice, beton, aj.), u nichž autorka hledala jejich možnosti, hranice, vazby i způsoby vzájemného ovlivňování. Symbióza těchto odlišných forem, které spolu komunikují v jednotlivých objektech v prostoru, často úspěšně narušují stereotyp našeho vnímání.

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio