Skleněný poklad 2017

 

Termín výstavy: 11. – 15. 11. 2017

Místo konání výstavy: historický Mázhauz Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23,  Praha 2

Otevírací doba: út – ne 10:00–18:00, vstup zdarma přes nádvoří

 

Termín aukce: 15. 11. 2017 od 19:00 hodin

Místo konání aukce: Velký sál Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23,  Praha 2

 

 

Výstava ateliérového skla předních českých i zahraničních výtvarníků spojená s benefiční aukcí

Historicky první dílo pro Skleněný poklad vznikl v červenci 2014 pod rukama amerického skláře Janusze Pozniaka v nově zapálené pánvové peci František. Skleněný poklad se tak do dnešních dnů začal pomalu rozšiřovat o skleněná díla nejen z rukou významných sklářů.

Po loňském zájmu o neotřelá díla mladých výtvarníků jsme se letos ještě více zaměřili na mladé začínající výtvarníky, studenty sklářských škol či na již etablované umělce z „nesklářského“ prostředí. Jedním takovým je například malíř Michal Ožibko, který pro Skleněný poklad zrealizoval objekt v podobě gumového medvídka.

Zajímavým dílem mladých českých výtvarníků jsou jednoznačně foukané vázy Jakuba Petra, absolventa pražské UMPRUM, který staví své objekty na inovativních technologických a výrobních postupech. Konceptuální pojetí naopak naleznete v díle Michaely Spružinové, která místo drahých surovin záměrně zpracovává již použitý materiál, střepy, z nichž pracně vytváří unikátní obrazy reagující na skutečné tvary ženského těla v opozici s přísným ideálem krásy současné pop kultury.

V objektech od zahraničních autorů převládá spíše hravost a experiment s materiálem, což nejlépe ve spojení s fantazií dětských kreseb vystihují plující zlaté kanoe japonského skláře Takeshiho Ita nebo snídaňový objekt Volské oko od amerického skláře Davida Petersona.

Na předaukční výstavě Skleněný poklad nebudou chybět ani díla od již etablovaných sklářských výtvarníků, jako jsou Vladimir Klein, Janusz Pozniak či Rob Stern. Největší perličkou letošní aukce bude bezpochyby skleněná socha od světoznámého sklářského výtvarníka Martina Janeckého, kterou vůbec poprvé realizoval technikou tavení skla do formy.

Benefiční aukce všech vystavených děl proběhne ve středu 15. listopadu 2017 od 19 hodin. Výtěžek aukce bude věnován na podporu vzdělávacích aktivit dětí a mládeže realizovaných v Centru sklářského umění Huť František v Sázavě. Část výtěžku půjde též na podporu dětí ze sázavského dětského domova.

Partnery výstavy i aukce jsou Nadace Josefa Viewegha sklářská huť František a město Sázava.

Huť František je unikátní technickou památkou prezentující vývoj sklářského umění a řemesla v České Republice. Nechal ji postavit v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno po svém otci. Po vybudování nových provozů skláren a nových výrobních hal v Sázavě ale její význam klesal a pomalu chátrala. V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR. Její záchranu si vzala za své Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František. Rekonstruovala ji nákladem přes 130 milionů korun s pomocí dotace z Integrovaného operačního programu a otevřela v ní 7. června 2014 Centrum sklářského umění. Je v něm k vidění mimo jiné část unikátní sbírky moderního skla vytvořené sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2006. Centrum též nabízí vzdělávací programy pro školy, rezidenční a tvůrčí pobyty pro studenty, začínající umělce, odborníky i širokou veřejnost. Centrum sklářského umění provozuje obecně prospěšná společnost Cesty skla.

 

Zastoupení autoři:

 

Vladimir Klein, Janusz Pozniak, Ondřej Novotný, Martin Janecký, Verena Schatz, Michal Ožibko, David Peterson, Irena Czepcová, Michaela Spružinová, Pavel Kopřiva, Jakub Petr, Rob Stern, Ondřej Strnadel, Vicky Higginson, Maria Koshenkova, Emil Kováč, Daniel Vágner, Katie Huskie, Takeshi Ito, David Yule, Nathalie Flueckiger, Riccardo Centimeri, Erika Leung, Rachel NG, Loes Smith, Eva Nováková, Irene Duffy, Dagmar Petrovická, Kristina Ligačová, Yu Liu, Hattie Billingham a další

Fotogalerie stránky

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio