Glass Sculpting ´21

Lektor: Vladimir Klein

Cílem výuky v tomto kurzu je motivace a rozvíjení tvořivosti účastníků kurzu při tvarování skla ve studeném stavu – coldwork, pochopení principu broušení skla a nalézání efektivních postupů. Během kurzu účastníci pochopí a uplatní principy tvořivosti při individuálním přístupu lektora k začátečníkům i pokročilým tvůrcům ve snaze o originalitu výrazu. Z vybraných bloků /balvanů/ studeného skla budou účastníci kurzu spolu s lektorem tvarovat vlastní skleněné plastiky při použití diamantové pily, brousících strojů horizontálních i vertikálních, flexibilních brusek, ale i sekání skla vidiovým dlátem a kladivem, jako při kamenosochařství.K dosažení a podpoře skleněného výrazu se seznámí s efektivními metodami tvarování, jemnění a leštění, povrch plastik však bude pojednán i texturou při použití různých nástrojů a brusných kotoučů. Nezbytným prostředkem komunikace, prostředkem inspirace i výsledného výrazu bude kresba ve všech fázích procesu.

Fotogalerie stránky

© Cesty skla, o.p.s.  2014 | graphic design: kolargrafik/studio